Tarptautinės prekybos terminų taisyklės Incoterms 2010

Incoterms Lietuvoje, interlogistika

Ką būtinai reikia žinoti, kai pasirenkate Incoterms*

 

 

EXW – iš įmonės. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai savo patalpose pateikia prekes Pirkėjui. Pirkėjas (tiesiogiai ar netiesiogiai) turi organizuoti prekių pakrovimą bei eksporto formualumų sutvarkymą.Tai mažiausius Pardavėjo įsipareigojimus numatančios sąlygos. Jei Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pakrautos į pateiktą transporto priemonę, tai turi buti aiškiai nurodyta sutartyje.

 

 

FOB – pristatyta ant denio. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato krovinį ant laivo denio, t.y. kai krovinys yra įkeliamas per laivo borto turėklus nurodytame uoste. Pagal šias sąlygas Pardavėjas turi atlikti muitinės eksporto formalumus. Šiuo metu laivo turėklai nėra ta riba, kuri labai aiškiai skirtų Pardavėjo ir Pirkėjo riziką (pvz. roll on/roll of tipo laivai). Pardavėjui FCA sąlygos yra palankesnės, nes rizika ir sąnaudos pereina pirkėjo atsakomybėn nuo to momento, kai prekės perduodamos Vežėjui.

 

 

FCA – pristatyta iki Vežėjo. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes Vežėjui į vietą, kurią nurodo Pirkėjas. Jei prekės perduodamos Vežėjui Pardavėjo patalpose – tai pakrovimas į transporto priemonę yra Pardavėjo pareiga ir atsakomybė. Jei prekės perduodamos Vežėjui pastarojo patalpose arba bet kurioje kitoje vietoje, tai Pardavėjas nėra atsakingas už jų iskrovimą. Eksporto formalumus FCA salygų atveju taip pat turi atlikti Pardavėjas (tiesiogiai ar netiesiogiai). Šios sąlygos naudotinos transportuojant prekes visomis transporto rūšimis.

 

 

CIF – kaina, draudimas, frachtas. Naudojama tik jūrų transporte. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes i laivo denį išsiuntimo uoste bei apmoka visas sąnaudos, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties uostą. Pardavėjas taip pat turi apdrausti krovinį nuo sugadinimo ar praradimo transportavimo metu Pirkėjo naudai bei sumokėti draudimo imoką. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama Pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

 

 

CIP – transportavimas ir draudimas apmokėtas iki… Visiškai tokios pačios salygos kaip ir CIF, bet gali būti naudojamos gabenant krovinius įvairių rūšių transportu. Taigi Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes Vežėjui bei apmoka visas sąnaudas, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties vietą. Pardavėjas taip pat turi apdrausti krovinį nuo sugadinimo ar praradimo transportavimo metu Pirkėjo naudai bei sumokėti draudimo įmoką. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama Pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

 

 

CPT – transportavimas apmokėtas iki… Visiškai tokios pačios sąlygos kaip ir CFR, bet gali būti naudojamos gabenant krovinius ivairių rūšių transportu.Taigi Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes Vežėjui bei apmoka visas sąnaudas, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties vietą. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama Pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

 

 

DDP – perduota, muitas sumokėtas. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes, kurioms atlikti muitinės formalumai, į nurodytą vietą.Tačiau prekių iškrovimas iš transporto priemonės nėra Pardavėjo atsakomybė. Visos išlaidos, susijusios su muitinės formalumais (procedūros atlikimas, mokesčiai, muitas) yra Pardavėjo atsakomybė. EXW sąlygos numato mažiausius Pardavėjo įsipareigojimus, DDP – didžiausius Pardavėjo įsipareigojimus.

 

 

FAS – pristatyta prie laivo denio. Sąlygos naudojamos tik jūrų transporte. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes į krantinę nurodytame uoste. Nuo to momento visi krovos darbai bei rizika yra Pirkėjo atsakomybė. Eksporto formalumus šiuo atveju turi sutvarkyti Pardavėjas.

 

 

CFR – kaina ir frachtas. Naudojamas tik jūrų transporte. Pardavėjas įvykdo savo įsipareigojimus, kai pristato prekes į laivo denį išsiuntimo uoste bei apmoka visas sąnaudas, kurios reikalingos šio krovinio pristatymui į sutartą paskirties uostą. Rizika dėl krovinio sugadinimo ar praradimo nuo šio momento perduodama pirkėjui. Pardavėjas taip pat atlieka muitinės eksporto formalumus.

 

 

DAT – pardavėjas pristato prekes į pirkėjo nurodytą terminalą, uostą arba kitą paskirties vietą. Sąvoka “terminalas” apima krantinių, sandėlio, konteinerių sandėliavimo aikšteles, geležinkelių ar oro uosto terminalų sąvokas. Abi šalys turi susitarti dėl pristatymo terminalo ir, jei įmanoma, pristatymo vietos, kurią pasiekus, transportavimo rizika iš prekių pardavėjo bus perduota prekių pirkėjui. Jei pardavėjas padengia visas transporto išlaidas ir įsipareigojimus iš terminalo į sutartą pristatymo vietą, gali būti taikomos DAP arba DDP prekių pristatymo sąlygos.

 

 

DAP – pardavėjas pristato prekes, kai prekės yra atvežtos į iš anksto numatytą vietą, kurioje pirkėjas yra pasirengęs iškrauti prekes iš transporto priemonės. Šalims rekomenduojama kuo aiškiau nurodyti pristatymo vietą, nes šioje vietoje transportavimo rizika iš prekių pardavėjo bus perduota prekių pirkėjui. Jei pardavėjas yra atsakingas už prekių muitinės formalumų atlikimą, muitų ir mokesčių apmokėjimą, tuomet reikėtų taikyti DDP prekių pristatymo sąlygas.

 

 

 

*Tai tik trumpa Incoterms interpretacija. Sudarant sutartis rekomenduojame vadovautis oficialiu tekstu, kurio galite teirautis ICC nacionaliniame komitete “Tarptautiniai prekybos rūmai – Lietuva”